Styczniowe konsultacje w sprawie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego obejmujących Wapienicę

Wykrzyknik

W styczniu 2022 roku zgodnie z harmonogramami podanymi w poniższych pismach ujęto konsultacje dotyczące projektów zmian planach zagospodarowania przestrzennego obejmujących Wapienicę, w tym: zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulica Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała-Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne, zmiana Studium uwarunkowań…