[Cieszyńska]: protesty mieszkańców i pismo Rady Osiedla do Wojewody

W związku z nasilającymi się protestami mieszkańców i brakiem chęci porozumienia ze strony władz miasta, Rada Osiedla zwróciła się z prośbą o zajęcie stanowiska do Wojewody Śląskiego. Poniżej treść pisma. Prosimy o udostępnianie w mediach społecznościowych, w prywatnych wiadomościach i rozmowach wiedzy na temat planowanej przebudowy, by jak największa liczba mieszkańców miała świadomość, jak obecnie wygląda projekt rozbudowy.

Szanowny Panie,

W związku z nasilającymi się interwencjami i protestami mieszkańców dzielnicy oraz otrzymaniem przez mieszkańców (ponad 100 osób) od Wojewody Śląskiego „zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego” zwracamy się z prośbą o uwzględnienie głosów mieszkańców przy wydawaniu decyzji w sprawie planowanej inwestycji drogowej dla zadania: „Rozbudowa ulicy Cieszyńskiej w Bielsku-Białej – droga wojewódzka”. Obszerna korespondencja Rady Osiedla z Prezydentem Miasta Bielska-Białej i Miejskim Zarządem Dróg nie zaowocowała żadnym kompromisem, gdyż w/w jednostki pozostają głuche na nasze uwagi.

Ul. Cieszyńska (fragment DW 942) przebiega przez środek dzielnicy mieszkalnej. W jej bezpośrednim obrębie działają: szkoły, przedszkola, dom kultury, przychodnia zdrowia, przychodnia weterynaryjna, apteki, sklepy, lokale usługowe, hurtownie, kościół, cmentarz oraz istnieje zabudowa mieszkalna: domy jednorodzinne i bloki. Życie społeczne i przedsiębiorczość to nieustanne poruszanie się między jedną, a drugą częścią osiedla. Planowana przebudowa w obecnej formie zakłada zastąpienie drogi jednopasmowej drogą dwupasmową z pasem zieleni, drogami serwisowymi oraz barierami energochłonnymi.

Oto nasze obawy:

1. Dlaczego dwupasmówka?

Jakie jest uzasadnienie dla budowy przez środek dzielnicy mieszkalnej dwupasmowej drogi, równoległej do drogi S1 (obwodnicy miasta), znajdującej się w odległości 2 km
od ul. Cieszyńskiej? Ul. Cieszyńska jest w tej chwili zakorkowana. Tak samo jednak zakorkowane w godzinach szczytu są wjazdy i zjazdy z obwodnicy. Winę za korki na
ul. Cieszyńskiej ponosi nie tylko szereg skrzyżowań z sygnalizacją świetlną w obrębie centrum, ale także – a może przede wszystkim – zakorkowany rejon obwodnicy skutecznie zniechęcający mieszkańców przyległych gmin do korzystania z tej drogi. Plany przebudowy ul. Międzyrzeckiej przewidują wybudowanie rond przy wlotach i zjazdach z obwodnicy oraz całkowite udrożnienie dojazdu do Cieszyńskiej. Jakie jest uzasadnienie dla czterech pasów na Cieszyńskiej zakładając, że zamiast sygnalizacji w centrum osiedla wybudujemy ronda, a dostęp
do obwodnicy za sprawą modernizacji ul. Międzyrzeckiej zostanie znacznie uproszczony?

2. Ruch ciężarowy.

Jesteśmy prawie pewni, że na dwupasmowej Cieszyńskiej znacząco zwiększy się ruch ciężarowy. Mając do dyspozycji dwupasmową, DARMOWĄ drogę bez kolizyjnych skrzyżowań nie mamy wątpliwości, że firmy transportowe wybiorą drogę bez opłat (na S1 funkcjonuje system ViaTOLL).

3. Komunikacja wewnątrz dzielnicy.

W obrębie centrum Wapienicy mamy do czynienia ze wzmożonym ruchem pieszym – także dzieci i osób starszych. Dzieci mieszkające w północnej części Wapienicy codziennie będą narażone na pokonywanie dwupasmowej drogi. W jaki sposób zwiększy się ich bezpieczeństwo na nielicznych przejściach dla pieszych bez sygnalizacji ulokowanych tuż przy planowanych rondach?

Zamknięcie dostępu z ul. Cieszyńskiej do uczęszczanych dróg, przy których znajdują się m.in. instytucje o ważnym interesie społecznym spowoduje paraliż komunikacji pieszej i „małej komunikacji” samochodowej wewnątrz dzielnicy. Droga dwupasmowa de facto podzieli dzielnicę na dwie części. Nietrudno przewidzieć konsekwencje.
Wskazujemy także na nierówne traktowanie mieszkańców.

4. Komunikacja z mieszkańcami

Mamy wrażenie, że władze miasta uważają nas za wrogów, zbędny balast, z którym trzeba od czasu do czasu porozmawiać. Konsultacje społeczne ograniczyły się do spotkania otwartego

w grudniu 2014 roku na wyraźne żądanie Rady Osiedla Wapienica. Nieliczne sugestie proponowane przez mieszkańców zostały uwzględnione, jednak generalne, największe zastrzeżenie dotyczące skali modernizacji – pominięte milczeniem. Pojawiają się nowe plany, ale ze strony władz i urzędników nie ma woli skonsultowania ich z mieszkańcami, którzy w tak drastycznych zmianach w funkcjonowaniu ich osiedla powinni zdaje się mieć głos znaczący. Warto podkreślić, że i tutaj od samego początku różnimy się w nazewnictwie: my używamy słowa „przebudowa”, „modernizacja”, a władze uparcie „nowo projektowana droga”, co może skłaniać do zupełnie innego spojrzenia na sprawę i sugerować, że do tej pory droga nie istniała.

Wszystkie te zastrzeżenia wielokrotnie ujmowaliśmy w pismach do prezydenta, niestety bez rezultatu. 6.11.2014 roku (na 10 dni przed wyborami samorządowymi) Tomasz Ficoń, rzecznik bielskiego ratusza, powiedział dziennikarzom:
Prezydent wytłumaczył projektantom, że nie zaakceptuje w mieście trasy przelotowej. Ma to być tzw. droga zbiorcza, droga dla ludzi, aby nie tworzyły się już w tym rejonie korki. Ma to być normalna droga z wjazdami, wyjazdami i bez wywłaszczeń ludzi. (www.bielsko.biala.pl, 6.11.2014)

Prezydent wybory wygrał, ale zapowiedzi nie zrealizował. Dziś mówi tak:

- Dogadaliśmy się z radami osiedli, z mieszkańcami, z Kościołem. Wydawało się, że wszystko jest już ustalone. Ale znalazło się kilka osób, które wynajęły kancelarię prawną i starają się blokować tę inwestycję tylko dlatego, że będą do siebie dojeżdżać drogami serwisowymi, a nie poprzez bezpośrednie zjazdy z drogi. (Gazeta Wyborcza, 5.03.2016).

Prezydent nie prowadzi z mieszkańcami i Radą Osiedla żadnej komunikacji w sprawie modernizacji, trudno więc mówić o „dogadaniu się”. A próba przedstawienia przez prezydenta protestów społecznych jako realizacji „partykularnych interesów kilku drobnych przedsiębiorców” to jawna manipulacja. W tej chwili przeciwko planowanej modernizacji podpisy zbiera nowo powstałe stowarzyszenie. Decyzję określająca środowiskowe uwarunkowania rozbudowy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej niezależnie od siebie zaskarżyły do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach Towarzystwo Ochrony Przyrody i grupa mieszkańców Wapienicy. Od 2012 roku prowadzone są prace projektowe, ale nikt nie poinformował mieszkających wzdłuż ul. Cieszyńskiej, jakie są konsekwencje zastosowania „specustawy ZRiD”. Do dziś część mieszkańców, którzy otrzymali „zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego” nie ma świadomości, jakie wiążą się z tym konsekwencje

5. Ruch samochodowy w mieście.

Koncepcja inteligentnego miasta (smart city) od lat wdrażana w wielu miastach Europy zakłada m.in. stopniowe ograniczanie ruchu pojazdów na rzecz komunikacji zbiorowej. Projekt przebudowy ul. Cieszyńskiej wprost przeczy takim założeniom. Zwiększenie ruchu oznacza wyższe stężenie benzopirenu w mieście, które permanentnie boryka się z przekroczonymi normami jakości powietrza. To samo tyczy się planowanej wycinki wszystkich drzew rosnących wzdłuż drogi.

6. Tak dla przebudowy – propozycja.

Nie znajdziemy w Wapienicy osoby, która mówi NIE modernizacji ul. Cieszyńskiej – ten trakt wymaga jej od lat. Uważamy jednak, że rozmach i skala zmian są nieadekwatne do potrzeb, nie uwzględniają tkanki miejskiej, nie uwzględniają upłynniających ruch modernizacji sąsiadujących ulic i sparaliżują funkcjonowanie dzielnicy powodując ogromną uciążliwość dla mieszkańców. Domagamy się wysłuchania naszych racji i rozsądnej przebudowy bez marnotrawienia publicznych pieniędzy na zbyt rozbuchane projekty godzące w integralność mieszkańców osiedli Wapienica, Aleksandrowice, Polskich Skrzydeł i Wojska Polskiego. Wyrażamy sprzeciw wobec drogi czteropasmowej w tak gęstej zabudowie mieszkalnej.

Wielokrotnie wskazywaliśmy rozsądny kompromis: droga jednopasmowa z rozjazdami, pasami do skrętów, systemem rond zamiast sygnalizacji i otwartymi dojazdami do dróg pobocznych,

z zachowaniem możliwości swobodnej komunikacji wewnątrz dzielnicy.

Załączamy skrót historii korespondencji w tej sprawie Rady Osiedla Wapienica z Prezydentem Miasta oraz Miejskim Zarządem Dróg. Proponujemy spotkanie z mieszkańcami lub ich delegacją, aby mogli przedstawić swoje racje w tak ważnym dla nich temacie.

Z poważaniem,
Rada Osiedla Wapienica

Historia korespondencji pomiędzy Ro a MZD i Prezydentem

 

Dodaj komentarz

Wypełnij wszystkie pola formularza!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>