Referendum 16 kwietnia 2023 roku w Bielsku-Białej

Informujemy, że najbliższą niedzielę w dniu 16 kwietnia 2023 roku zasady i miejsca głosowania podczas referendum będą takie same jak przy organizacji wyborów samorządowych i parlamentarnych.

Głosowanie będzie się odbywać 16 kwietnia w godzinach 7.00 – 21.00 w następujących miejscach:

✅ siedziba Nadleśnictwa Bielsko na ul. Kopytko 13

✅ Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jana III Sobieskiego w Bielsku-Białej ul. Cieszyńska 385

✅siedziba Rady Osiedla Wapienica ul. Cieszyńska 388

✅budynek (po byłej szkole) użytkowany przez klub LKS Zapora Wapienica ul. Jaskrowa 13

 

Decyzją Rady Miejskiej Bielska-Białej podczas referendum będziemy odpowiadać
na trzy pytania i to nasze głosy zdecydują, jakie rozwiązania zostaną w przyszłości zastosowane w mieście. 

Rada Miejska ustaliła następującą treść pytań referendalnych:

1)    Czy jesteś za budową instalacji termicznego przekształcania odpadów (spalarni odpadów) w Bielsku-Białej przy ul. ks. Józefa Londzina 17 c (teren byłej ciepłowni)?

2) Czy jesteś za dofinansowywaniem z budżetu gminy Bielsko-Biała zabiegów zapłodnienia pozaustrojowego in vitro?

3) Czy jesteś za ograniczeniem ruchu pojazdów na ulicach 3 Maja i Zamkowej na odcinku pomiędzy ul. Wałową a ul. gen. Władysława Sikorskiego, poprzez wprowadzenie na nich zakazu ruchu z dopuszczeniem: autobusów, zaopatrzenia we wskazanych godzinach, TAXI, służb miejskich, mieszkańców bez alternatywnego dojazdu do zamykanego ciągu ulic, rowerów?

Jak określono w uchwale, pod pytaniami zamieszczone będą dwa warianty odpowiedzi: TAK i NIE. Oba poprzedzone zostaną kratką na postawienie znaku X – oznaczającego oddany głos.

Radni w swojej uchwale ustalili także wygląd karty do głosowania w referendum. Będzie to karta drukowana jednostronnie na papierze koloru białego formatu A4 ze ściętym pod kątem 45° prawym górnym rogiem. W jej dolnej części umieszczona zostanie informacja o sposobie głosowania   i warunkach ważności głosu. Karta zostanie opatrzona odciskami pieczęci obwodowej komisji do spraw referendum oraz Rady Miejskiej Bielska-Białej.

Przygotowana zostanie również nakładka na kartę do głosowania w referendum sporządzona w alfabecie Braille’a.

Aby referendum było wiążące, musi w nim wziąć udział co najmniej 30 proc. bielszczan uprawnionych do głosowania.

5F963092-4FD9-48C7-AB54-F7926618C669

Dodaj komentarz

Wypełnij wszystkie pola formularza!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>