Spotkanie sprawozdawcze Rady Osiedla Wapienica – relacja

Spotkanie odbyło się w piątek, 22.04, o godz. 17.00 w Domu Kultury w Wapienicy. Miasto reprezentował zastępca prezydenta, Lubomir Zawierucha. Obecni byli także radni miejscy wybrani z naszego okręgu: Piotr Ryszka, Konrad Łoś, Dariusz Michasiów i Krzysztof Jazowy, opiekun R.O. Piotr Sołtysek oraz zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg, Andrzej Kostyński. W spotkaniu uczestniczyło ponad 100 mieszkańców Wapienicy.

Przewodniczący RO Wapienica Zbigniew Mamorski zaczął od sprawozdania za ubiegły rok. Podziękował wszystkim lokalnym instytucjom oraz inicjatywom za współpracę. Wymienił też wszystkie imprezy organizowane przez tzw. „Koalicję”.

Potem mówił między innymi o modernizacji dróg:

Trudno się dziwić, że tematem dominującym na obradach i spotkaniach był stan i modernizacja dróg na naszym terenie oraz komunikacja wewnątrz osiedlowa i z władzami miasta.

Członkowie RO dokonali wizji lokalnych i zinwentaryzowali wszystkie drogi i przepusty na naszym osiedlu. Opracowaliśmy listy priorytetowych zapotrzebowań na naprawy nawierzchni dróg, o czym informowaliśmy MZD, wnioskując między innymi o:

- dokonanie przebudowy ulicy Zapora wraz z budową wiat na przystankach autobusowych, postawienie ławek wypoczynkowych na chodnikach;

- remont lub przebudowę ulicy Miętowej;

- rozwiązanie uciążliwości mieszkających w „strefie przemysłowej” tj. w sąsiedztwie ul Wypoczynkowej i Relaksowej;

- budowę od lat obiecywanej ścieżki rowerowej wzdłuż potoku Wapienica, której stale tylko zmieniają się projekty, a brak realizacji;

- wykonanie korekty do projektu drogi Nowomiędzyrzeckiej i zaprojektowanie ronda na skrzyżowaniu ul. Zagajnik-Międzyrzecka-Harnasiów,  mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych mieszkających w północno zachodniej części Wapienicy;

- zinwentaryzowanie i przekazanie w trwały zarząd MZD ulic będących własnością  miasta, a nie przekazanych dotychczas.

- uregulowanie własności i utrzymania kładek nad potokiem Wapienica;

- ograniczenie ruchu na ulicy Tartacznej i  Dębowiec, wydzielenie wzdłuż nich ścieżki dla bezpiecznego poruszania się pieszych i rowerzystów;

- zapewnienie bezpieczeństwa pieszych i jeżdżących na ul Antycznej /dotyczy chodnika i progu zwalniającego/;

- kontrowersyjnych rozwiązań w projekcie rozbudowy i modernizacji ul. Cieszyńskiej i Międzyrzeckiej, dotyczących nie konieczności przebudowy, ale jej rozmiarów.

Sporo uwagi poświęcił nowoprojektowanej ul. Cieszyńskiej:

Jak wiemy dużo emocji i kontrowersji budzi projektowana przebudowa ulicy Cieszyńskiej, na którą przewidziano gigantyczne pieniądze. Od kilku lat w tym temacie prowadzimy korespondencję z prezydentem oraz Miejskim Zarządem Dróg, lecz jest to dialog nieefektywny.

Podstawowa rozbieżność to skala rozbudowy – w tym temacie nie ma dialogu. Z naszych propozycji zostały zaakceptowane tylko stosunkowo niewielkie zmiany i odstępstwa od planów.

Idea budowy nowej drogi „z prawdziwego zdarzenia” jest utrzymywana i forsowana przez władze miasta, my zaś przedstawiani jesteśmy jako ci, którzy przeszkadzają w zmianach  i marnują jedyną dziejową szansę.

W związku z brakiem komunikacji Rada Osiedla wystosowała pismo do Wojewody Śląskiego, działając pod naciskiem mieszkańców, którzy w ostatnim czasie otrzymali zawiadomienia o perspektywie podjęcia decyzji zastosowania w stosunku do nich tzw. „specustawy”. Niektórzy z nich do tej pory nie są świadomi częstokroć niekorzystnych dla nich skutków jej działania.

Od dawna wiadomo, że przebudowa i udrożnienie ul Cieszyńskiej są konieczne. Tłumaczono nam, że dotacja środków UE jest możliwa tylko na drogi wojewódzkie i w tym celu stara droga Cieszyńska została również przemianowana na drogę wojewódzką. Nie było jednak mowy, że zamiast niezbędnej jej przebudowy i modernizacji (tak jak Międzyrzeckiej), będzie budowana nowa wojewódzka droga.

Należy tutaj jeszcze raz podkreślić, że wielokrotnie zwracaliśmy się z apelem o rozważenie koniecznego zakresu przebudowy , dostosowanej do obecnych i perspektywicznych potrzeb mieszkańców naszego osiedla.

Następnie odniósł się do sprawy PSZOK-u”:

W okresie sprawozdawczym wykonaliśmy też wiele interwencji dotyczących utrzymania terenów zielonych, wykaszaniu traw, porządkowaniu terenu, zwiększeniu liczby koszy na śmieci, zorganizowaniu koniecznego PSZOK na naszym terenie. Jednak w sprawie PSZOKU otrzymaliśmy ostatnio odpowiedź, że „z Wapienicy jest tylko 10 min na Krakowską, to jest zbyt blisko” – i to pozostawiam bez komentarza.

Przewodniczący podziękował też za termomodernizację szkoły podstawowej, zaprojektowaną nową ulicę, która połączy ul. Zniczową i Międzyrzecką, planowany parking przy cmentarzu oraz nową nawierzchnię na ulicy Sabały i Antycznej.

Doceniamy UM za doświetlanie naszych ulic. Jesteśmy usatysfakcjonowani, że w ubiegłym roku UM wykonał na naszym terenie nakłady na drogi w wysokości 4 880 020,05zł.

Przypomniał także, że w naszej dzielnicy zrealizowano projekt obywatelski tj.– plac zabaw przy ul Leśników. W chwili trwają prace nad realizacją projektu „Fit Park” przy ulicy Międzyrzeckiej.

 

Dyskusję po sprawozdaniu, jak nietrudno się domyślić, zdominował temat nowo-projektowanej ul. Cieszyńskiej. Prezydent pytanie o wprowadzenie ruchu tranzytowego po przebudowie zbył stwierdzeniem, że żadnego tranzytu tu nie będzie, bo który przewoźnik rezygnowałby z obwodnicy dla kilku złotych. Kiedy jednak jeden z mieszkańców przypomniał mu specjalne pismo, które Rada Miasta wystosowała do premier Kopacz w obawie przed zwiększeniem ruchu tranzytowego w związku z wprowadzeniem VIAToll na S69, przyznał, że zawsze istnieją pewne obawy. Na zarzut o brak konsultacji społecznych i planowanie drogi bez uwzględnienia tkanki miejskiej prezydent odpowiedział, że konsultacje były (powołał się na spotkanie w Szkole Podstawowej w grudniu 2014 roku oraz „przyjmowanie różnych grup mieszkańców”). Na pytanie, dlaczego forsowany jest tak gigantyczny projekt prezydent odpowiedział, że droga tej klasy musi być drogą dwupasmową. Na pytanie, dlaczego w takim razie Międzyrzecka będąca drogą tej samej klasy może być jednopasmowa i jak brzmi przepis, który nakazuje budowę dwupasmówki na Cieszyńskiej prezydent nie odpowiedział. Jedna z mieszkanek skarżyła się na to, że mieszka blisko drogi i gdy zabierze się jej część działki poczuje się jak „małpa w klatce”, bo pod jej oknami przewidziano ekran. P. Zawierucha odpowiadając stwierdził, że ma przed oczami jedyny cel, a mianowicie wyższość przygotowanego projektu nad ludzkim narzekaniem. Poinformował o wpłynięciu pieniędzy na cel przebudowy ul. Cieszyńskiej i nie ma zamiaru nic w planach zmieniać.

Jeden z członków rady osiedla wskazał na zagrożenia przy budowie dróg, na brak chodników, uporczywe uchylanie się UM od budowy ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica. Protestował także przeciwko decyzji o braku PSZOK i tłumaczeniom urzędników, że do Lipnika jest 10 min. Po krótkiej wymianie zdań zobowiązał się za to do powrócenia do tematu PSZOKa na obrzeżach dzielnicy i obiecał spotkanie w tej sprawie. Zawierucha oświadczył, że nie podaliśmy odpowiedniej wg Urzędu lokalizacji. Członkowie RO Wapienica zaprotestowali twierdząc, że p. prezydent mija się z prawdą, ponieważ RO terminowo podała lokalizację PSZOK na terenie osiedla i był to modelowy przykład współpracy RO z UM. W odpowiedzi p. Zawierucha zaproponował spotkanie z w sprawie przedstawienia odpowiedniej lokalizacji i budowy PSZOK.

Mieszkańcy podnieśli też kwestię poprawy bezpieczeństwa ulic Antycznej i Jeżynowej, która po modernizacji nawierzchni stała się bardziej uczęszczana przez kierowców. Prezydent zanotował.

Pojawił się postulat poprawy bezpieczeństwa w centrum Wapienicy. Jeden z mieszkańców podkreślał, że w weekendowe wieczory jest bardzo niebezpiecznie i prosił o zwiększenie liczby patroli lub stałą obecność radiowozu. Prezydent zanotował.

Podnoszone kwestie fatalnego stanu przystanków, chodników, przejścia podziemnego i remontu innych elementów infrastruktury położonych w obrębie Cieszyńskiej prezydent Zawierucha tłumaczył tym, że przy okazji modernizacji wszystkie te sprawy zostaną załatwione.

Poruszona została sprawa ulicy Relaksowej i uciążliwości, które dla mieszkańców osiedla powoduje ruch TIRów w strefie przemysłowej, tuż pod oknami bloków mieszkalnych.

Dyrektor Kostyński został także zapytany o bezpieczeństwo i komunikację pieszą na nowoprojektowanej Cieszyńskiej. Opisał w odpowiedzi przebieg planowanych przejść dla pieszych i zapewnił, że bezpieczeństwo pieszych nie ulegnie pogorszeniu.

Radnych zapytano, czy na forum rady miasta były rozpatrywane protesty mieszkańców. Z czterech radnych obecnych na sali wypowiedziało się dwóch.

Konrad Łoś zauważył, że społeczeństwo jest mało informowane i niedoinformowane w temacie potrzebie budowy PSZOK.

Dariusz Michasiów przedstawiając swój punkt widzenia na temat projektu rozbudowy ul. Cieszyńskiej poparł mieszkańców oraz wnosił o potrzebę budowy PSZOK. Główną przyczynę w buncie mieszkańców widział w niedoinformowaniu ludzi i brak kontaktu władzy z mieszkańcami.

Padły także głosy dotyczące ogólnej kondycji dzielnicy i stosunku władz miasta do mieszkańców Wapienicy na przestrzeni lat. Mieszkańcy wskazywali, że Wapienica od dziesięcioleci w zamyśle podzielona była na część rekreacyjną i przemysłową. Obecnie układ ten został całkowicie zaburzony – w części rekreacyjnej buduje się osiedla i funkcjonuje zwarta zabudowa, w części przemysłowej także funkcjonują osiedla non stop narażone na skutki działalności strefy. Padł postulat utworzenia strategicznego, wieloletniego opracowania programu dalszego zagospodarowywania Wapienicy z uwzględnieniem wyżej podanego podziału.

Ze strony prezydenta Zawieruchy padło także stwierdzenie, że po zakończeniu modernizacji ul. Zapora miasto zajmie się kwestią budowy chodnika przy ul. Jaworzańskiej, na który mieszkańcy czekają od 30 lat.

2 Comments:

  1. Czy jest szansa na skoszenie trawników z centrum Wapienicy oraz wzdłuż ul. międzyrzeckiej? Chaszcze są dość wysokie i kiepsko to wygląda.

    Pozdrawiam

  2. Czy budowa „fit parku” została już zakończona ?
    Z tego co widziałam to stoją tam zaledwie dwie maszyny, co pozostawię bez komentarza…
    I czy jest szansa że postawią nam taką siłownie pod chmurką np. na ul. Regera ???

Dodaj komentarz

Wypełnij wszystkie pola formularza!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>