Spotkanie w ratuszu z Radnymi i Prezydentem w dniu 9 września 2021 roku

Od lipca 2021 roku Rada Osiedla Wapienica zabiegała o spotkanie  Radnych Rady Miejskiej okręgu wyborczego nr 2 oraz Prezydenta Miasta z mieszkańcami naszego osiedla na terenie Wapienicy celem omówienia  najważniejszych spraw. Z ratusza wyszła propozycja, aby Radni i Prezydent zamiast spotkać się z mieszkańcami w Wapienicy, spotkali  się z Radą Osiedla Wapienica w ratuszu. Rada Osiedla Wapienica odpowiedziała Prezydentowi, że taka forma nie satysfakcjonuje mieszkańców i ponowiła prośbę o spotkanie w Wapienicy  ( http://wapienica.info/czy-radni-rady-miejskiej-boja-sie-spojrzec-w-oczy-mieszkancom-wapienicy/).

W sierpniu otrzymaliśmy następującą odpowiedź od Prezydenta:

odpowiedz na ostatnie pismo ws spotkania

 

W związku z powyższym Rada Osiedla Wapienica przystała na taką propozycję.

W dniu 9 września 2021 roku o godz. 16:30 w sali nr 31 bielskiego ratusza miało miejsce spotkanie przedstawicieli Rady Osiedla Wapienica z Prezydentem Miasta Bielska-Białej Jarosławem Klimaszewskim i jego zastępcami (Przemysławem Kamińskim i Piotrem Kucią) oraz Radnymi Rady Miejskiej okręgu wyborczego nr 2, tj. Piotrem Kochowskim, Dariuszem Michasiów, Piotrem Ryszką i Konradem Łosiem. Na spotkaniu nie pojawił się wybrany z naszego okręgu wyborczego Krzysztof Jazowy. Ze spotkania został sporządzony poniższy protokół:
protokół 9 września a

protokół 9 września b

protokół 9 września c

Z racji, że z powyższego protokołu trudno dowiedzieć się jakichkolwiek informacji, które były przekazywane na  spotkaniu postaram się przybliżyć najważniejsze ustalenia z moim komentarzem.

ad 1) Budowa magazynów wielkopowierzchniowych na ul. ks. Londzina.

Na spotkaniu nie został poruszony problem kwestii budowy samych magazynów wielkopowierzchniowych na działkach w rejonie ulic Londzina, Dworskiej, Zwierzynieckiej, Dzwonkowej i Mazurskiej, ponieważ charakter zabudowy wynika z ustaleń Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Został natomiast poruszony problem skomunikowania budowanych magazynów wielkopowierzchniowych.  Rada Osiedla Wapienica przekazała, że mieszkańcy ulic Zwierzynieckiej i Lajkonika nie zgadzają się na to, aby strefa przemysłowa była skomunikowana przez rozbudowę ulicy Lajkonika, co wynika z MPZP. Mieszkańcy obawiają się, że problemy, z którymi borykają się mieszkańcy bloków przy ulicy Relaksowej  pojawią się  na  ul. Lajkonika, w przypadku wykorzystania tej ulicy jako drogi obsługującej strefę przemysłową. Obecny na spotkaniu zastępca prezydenta miasta Przemysław Kamiński wyjaśnił, że budowane magazyny wielkopowierzchniowe będą skomunikowane wyłącznie przez ul. ks. Londzina i na tą chwilę są rozpatrywane opcje dostosowania układu komunikacyjnego w rejonie ronda na skrzyżowaniu ulic Międzyrzeckiej i ul. ks. Londzina pod kątem zwiększenia natężenia ruchu samochodów ciężarowych.

ad 2) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wzdłuż rzeki Wapienica.

Zgodnie z wypowiedzią prezydenta, zgadza się, że Rada Osiedla Wapienica jest informowana każdorazowo o przystąpieniu do zmian w Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego. Jednak udział mieszkańców i Rady Osiedla Wapienica w tworzeniu tych planów jest jedynie pozorny, gdyż zdanie mieszkańców i Rady Osiedla Wapienica jest traktowane wyłącznie jako niewiążąca opinia. Obecna na spotkaniu Pani Dyrektor Biura Rozwoju Miasta Magdalena Marek wyjaśniła dlaczego, na niektórych nieruchomościach proponuje się przywrócenie funkcji mieszkaniowej. Już w tym miejscu należałoby zadać retoryczne pytanie, czy na terenie, który od 150 lat był rolniczy lub zalesiony można „przywrócić” funkcje mieszkaniowe? Tym bardziej, że stworzony kilkanaście lat temu poprzedni Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego z uwagi na charakterystykę tego terenu klasyfikował go prawie w całości jako teren rekreacyjny, a nie budowlany. Poruszenie tego tematu ma związek z oburzeniem mieszkańców ulicy Biwakowej po tym jak dowiedzieli się, że działka rekreacyjna na nabrzeżu rzeki Wapienica, na której przez wiele lat obozowali harcerze zostanie zabudowana 3 piętrowym apartamentowcem z garażem podziemnym, pomimo że ustalenia pierwotnego MPZP całkowicie wykluczały taką możliwość. W tym miejscu o wyjaśnienia poproszono radnego Dariusza Michasiów, który obiecał  mieszkańcom zablokować zmianę planu, a następnie zagłosował za zmianą. Pan Dariusz Michasiów wyjaśnił, że obiecał mieszkańcom, że spowoduje korektę MPZP, tak aby rozmiar inwestycji był mniejszy niż ówcześnie planowano, co też jak podkreślił zostało osiągnięte. Obecni na sali radni Konrad Łoś i Piotr Ryszka, głosowali przeciwko zmianie MPZP dla przedmiotowej działki, ale nie mieli większości, aby zablokować tę zmianę. Kolejnym punktem zapalnym był plan zmiany MPZP dla działek zlokalizowanych w rejonie ul. Kopytko przy rzece, gdzie na jednej z nich od około 100 lat znajduje się wał przeciwpowodziowy, który powstał przed uregulowaniem rzeki Wapienica. W tym miejscu należy podkreślić, że przed uregulowaniem rzeki Wapienica gospodarstwa rolne znajdujące się wzdłuż rzeki były cyklicznie zalewane w wyniku powodzi, co mogą potwierdzić najstarsi mieszkańcy Górnej Wapienicy i ich potomkowie. Na tych konkretnych działkach będących przedmiotem planowanych zmian nigdy nie było zabudowy mieszkaniowej, więc skąd się wzięła idea „przywracania” funkcji mieszkaniowej?
Z uwagi na cenne walory przyrodnicze nabrzeża rzeki Wapienica,  teren ten jest chętnie odwiedzany przez spacerowiczów i rowerzystów. Agresywna zabudowa działek znajdujących się wzdłuż rzeki wpływa na obniżenie atrakcyjności tych terenów i będzie zagrożeniem dla występującej licznie na tym terenie salamandry plamistej będącej pod ścisłą ochroną.

ad 6) Budowa kolejnych etapów ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica

Zgodnie z zapewnieniami urzędników wszystkie wymagane formalności dotyczące budowy kolejnego etapu ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica zostaną załatwione do końca 2022 roku, a budowa tego odcinka nastąpi najwcześniej w 2023 roku. W tym miejscu należy podkreślić, że zastępca prezydenta miasta Przemysław Kamiński potwierdził, że ustalenia z dnia 24 września 2020 roku się nie zmieniły i wzdłuż ulicy Biwakowej będzie kontynuacja ścieżki pieszo-rowerowej, bez możliwości ruchu kołowego za wyjątkiem dojazdu mieszkańców ul. Biwakowej do ich posesji od ul. Kopytko (na odcinku około 100m).

ad 3) Budowa Domu Kultury dla osiedli Wapienica, Polskich Skrzydeł, Wojska Polskiego oraz Kopernika.

Rada Osiedla Wapienica wskazała, że z uwagi na ograniczenia infrastrukturalne zabytkowego budynku przedwojennej restauracji, w którym Dom Kultury w Wapienicy ma siedzibę brak jest możliwości zapewnienia odpowiednich warunków dla funkcjonowania tej placówki w pełnym zakresie. Prezydent Jarosław Klimaszewski oświadczył, że gmina nie ma środków, aby wybudować nowy obiekt, ale jest w stanie dostosować  istniejący inny, wolny obiekt na terenie osiedla. Prezydent prosił jedynie o wskazanie takiego obiektu.

ad 4) Stan ulicy Zwierzynieckiej,

Ten punkt nie wymaga komentarza, należy jedynie oczekiwać wyegzekwowania przez ratusz zobowiązań inwestora.

ad 5) Powstanie nowego cmentarza katolickiego Parafii św. Franciszka z Asyżu.

Problem stworzenia nowego cmentarza  w Wapienicy ciągnie się od kadencji poprzedniego prezydenta miasta. Pomimo kończącego się miejsca na obecnym cmentarzu do dnia dzisiejszego nie zostały załatwione sprawy formalne pozwalające na budowę nowego cmentarza. Obecny cmentarz przy Parafii św. Franciszka z Asyżu według zapewnień urzędników jest częściowo komunalny (opłaty ponosi gmina i na jego terenie może zostać pochowany każdy bez względu na wyznanie), a częściowo parafialny ( koszty ponosi parafia i  na jego terenie może zostać pochowany zmarły wyłącznie za zgodą parafii). Nowy cmentarz ma być w całości parafialny zgodnie z wnioskiem proboszcza. Na mapce poniżej jest wskazane miejsce planowanego nowego cmentarza:

cmentarz

Niestety od planów do realizacji jest długa droga, a na tą chwilę wciąż brak konkretnych informacji, za wyjątkiem tych, że są „wolne” miejsca na cmentarzu komunalnym w Kamienicy.

ad 7) Ewentualna budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów

Niestety żaden z obecnych na sali Radnych Rady Miejskiej z naszego okręgu wyborczego nie zdążył zaprezentować swojego stanowiska w sprawie planów budowy spalarni odpadów, ale z rozmów kuluarowych wiemy, że Dariusz Michasiów i Piotr Kochowski popierają plany budowy spalarni odpadów w Bielsku-Białej, a Konrad Łoś i Piotr Ryszka są przeciwni tej inwestycji. Nie znamy natomiast zdania nieobecnego na spotkaniu Krzysztofa Jazowego, który również był nieobecny na głosowaniu w dniu 28 stycznia 2020 roku w sprawie „Podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia akceptacji na podjęcie działań w zakresie realizacji przedsięwzięć zmierzających do powstania na terenie Bielska-Białej instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.”

Oczywiście zgodnie z zapewnieniem Prezydenta Miasta Jarosława Klimaszewskiego ostateczną decyzję w sprawie planów spalarni odpadów podejmą mieszkańcy w drodze referendum. Należy jednak pamiętać, że wynik referendum jest wiążący, jeżeli zgodnie z art. 55 ust 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku o referendum lokalnym weźmie w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.

 

 

Dodaj komentarz

Wypełnij wszystkie pola formularza!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>