Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Wapienica ’2019

Pod koniec grudnia 2018 roku do Rady Osiedla wpłynęła informacja, że w okresie od 7 do 28 stycznia 2019 roku w siedzibie Biura Rozwoju Miasta UM Bielsko-Biała w wyznaczonych godzinach będzie można się zapoznać z nowym projektem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Bielska-Białej, a w dniu 17 stycznia 2019 roku odbędzie się debata dotycząca przedmiotowego studium.

IMG_20190108_181653

Oczywiście starym zwyczajem dla tak błahych spraw jak kierunki rozwoju przestrzennego naszego miasta, stroni się od konsultacji społecznych, wyznacza się superkrótki termin na zapoznanie i zgłoszenie ewentualnych uwag, aby następnie na spokojnie bez zgiełku go zatwierdzić. W dalszej kolejności, jeżeli w przyszłości pojawią się jakiekolwiek problemy, to UM poinformuje, że nikt nie zgłaszał uwag do planu i został on zatwierdzone w pierwotnym wydaniu.

Oczywiście w tym momencie nikt nie podważa kompetencji urzędników, jednak przedmiotowe studium nie może być surowym nałożeniem planów gospodarczych miasta na mapę terenu, ponieważ teren ten jest zamieszkiwany przez obywateli tego miasta. Z uwagi, ze żyjemy w demokratycznym kraju każdy obywatel musi mieć możliwość zaopiniowania planowanych zmian w obrębie miejsca, w którym żyje. Rada Osiedla Wapienica nie dąży do blokowania rozwoju miasta, ale żąda debaty, dzięki której będzie można wypracować szereg kompromisów umożliwiających uniknięcie batalii sądowych między prywatnymi osobami a Urzędem Miejskim, których efektem jest m.in opóźnienie budowy ul. Cieszyńskiej w Bielsku-Białej.

Reasumując zostało niewiele czasu na zgłaszanie uwag – termin ostateczny to 18 luty 2019 roku. Plany są cały czas dostepne w wersji elektronicznej na stronie Biura Rozwoju Miasta UM Bielska-Białej http://www.biurorozwojumiasta.b-biala.pl/index.php/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego-bielska-bialej

oraz u nas:

Aktualnie obowiązujące studium: 162_zal5

Projektowane nowe studium:185_3    185_3p

Obowiązujące na terenie Wapienicy Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, które na chwilę obecną ostatecznie regulują kwestie zabudowy obszaru dzielnicy:

1) Centrum Wapienicy: 142

2) Teren na północ od oczyszczalni ścieków do granicy miasta: 052r

3) Teren pomiędzy ul. Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalni ścieków:

053r

 

4) Teren w rejonie ul. Łowieckiej: 061u

5) Rejon rzeki Wapienica pomiędzy ul. Cieszyńską a ul. Dębowiec: 066r

066w

6) Rejon ul. Bohaterów Monte Cassino i ul. Zwierzynieckiej:  http://www.biurorozwojumiasta.b-biala.pl/images/planymiejscowe/uchwalone/zalaczniki/graficzne/rysunkiplanu/71_80/077r.jpg

7)  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług w Wapienicy przy ulicy Cieszyńskiej i zachodniej granicy miasta (Część ustaleń planu została zmieniona przez plan nr 147) : http://www.biurorozwojumiasta.b-biala.pl/images/planymiejscowe/uchwalone/zalaczniki/graficzne/rysunkiplanu/71_80/078r.jpg

078r

 

078w

8) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla węzła na trasie przebiegu drogi krajowej S1, pomiędzy ulicami Klubową i Międzyrzecką oraz ulicy zbiorczej obsługującej strefę wytwórczości i usług (AUCHAN): 090r

9) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne: 107r

107w

10) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wytwórczości i usług dla terenu obejmującego obszar położony pomiędzy ulicą Międzyrzecką, Bohaterów Monte Cassino i granicą miasta oraz oczyszczalni ścieków w Bielsku-Białej (Część ustaleń planu została zmieniona przez plan nr 130):

110r

110w

11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla mieszkalnictwa i usług, obejmujący tereny położone w gminie katastralnej Jaworze, w rejonie ulicy Świętopełka:

113r

113w

12) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren przy ulicy Rudawka w Wapienicy w Bielsku-Białej (Plan zmienił część ustaleń planu nr 110):

130r

130w

13) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący teren położony w Wapienicy, w rejonie ulicy Leśników (Plan zmienił część ustaleń planu 66):

132r

132w

14) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej. (Ustalenia tego planu zostały częściowo zmienione ustaleniami planu nr 156):

http://www.biurorozwojumiasta.b-biala.pl/images/planymiejscowe/uchwalone/zalaczniki/graficzne/rysunkiplanu/131_140/133r.jpg

http://www.biurorozwojumiasta.b-biala.pl/images/planymiejscowe/uchwalone/zalaczniki/graficzne/wyrysyzestudium/121_140/133w.pdf

15) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie mieszkalnictwa i usług w Wapienicy przy ulicy Cieszyńskiej i zachodniej granicy miasta, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr XXXIV/1065/2004 z dnia 28.09.2004 roku (Plan zmienił część ustaleń planu nr 78):      147u

16) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Międzyrzecze Górne, w rejonie węzła „Międzyrzecka” (Plan zmienił część ustaleń planu nr 53 i cz. 90):  150

17) Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Cieszyńską, Smolną, Olszową, Lotniczą, Zwardońską, Antyczną i rejonem ulic: Wierzbowej i Pieczarkowej (Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr LIV/1274/2010 z dnia 27 kwietnia 2010 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl., Nr 107, poz. 1780, z dnia 15 czerwca 2010 r.) oraz zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego teren położony pomiędzy ulicami: Karpacką, Skarpową, ciekiem bez nazwy w rejonie ulic Rucianej, ul. Jeżynową oraz Zwardońską i rejonem ulic Altanowej i Rajskiej (Uchwała Rady Miejskiej w Bielsku-Białej Nr VIII/168/2011 z dnia 7 czerwca 2011 r., ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Woj. Śl., Nr 169, poz. 3139, z dnia 5 sierpnia 2011 r.) Zmiana planów zmieniła część ustaleń planu nr 133 i nr 118:        156u

18) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Regera, w rejonie ulicy Alabastrowej i północnej części cieku Palenica:   176

19) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Wapienicy przy ulicy Zapora, w rejonie rzeki Wapienica. (Plan zmienił częściowo ustalenia planu nr 66):    184

 

W dniu 5 lutego 2019 roku jak w każdy pierwszy wtorek miesiąca od godz. 18:00 będzie spotkanie członków Rady Osiedla Wapienica. Na tym spotkaniu zostanie omówione przedmiotowe studium przez członków Rady Osiedla Wapienica, w związku z czym pomimo małej liczby wolnych miejsc siedzących zapraszamy mieszkańców naszej dzielnicy na to spotkanie. Oczywiście wszyscy, którzy chcą wziąć udział w dyskusji proszeni są o wcześniejsze zapoznanie się z materiałami, które udostępniliśmy powyżej – to z pewnością usprawni naszą dyskusję i przyniesie wymierne efekty.

Na spotkaniu 5 lutego uzyskaliśmy informację, że o ponownym wyłożeniu projektu studium (185_3  185_3p):

konsultacje studium 2

 

-

 

 

Dodaj komentarz

Wypełnij wszystkie pola formularza!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>