Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Centrum Wapienicy (A.D. 2022)

ankieta obrazek

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego centrum Wapienicy Plan obowiązujący:  142-11 MPZP Centrum Wapienicy z 2013 roku Projekt zmiany planu: 248_projekt-planu-z-uzasad projekt zmiany MPZP w Centrum Wapienicy z 2022r U W A G A  ! ! ! Termin składania uwag…