Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kopytko i rzeki Wapienica (A.D. 2022)

ankieta obrazek

OGŁOSZENIE: Prezydenta Miasta Bielska-Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, po wschodniej stronie ulicy Zapora, w rejonie ulicy Kopytko. Plan obowiązujący:  066_tekst MPZP wzdłuż rzeki Wapienica 2006 plus mapka:  066_rys MPZP wzdłuż rzeki Wapienica 2006   Projekt zmiany planu: 242_projekt-uchwaly-z-uzasad zmiana MPZP Kopytko…