„…z wyjątkiem instalacji do termicznego przekształcania odpadów…”

W dniu 24 marca 2022 roku Rada Miejska przegłosowała zamianę Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w Wapienicy, pomiędzy ulicą Bohaterów Monte Cassino, ulicą Alabastrową, linią kolejową relacji Bielsko-Biała – Cieszyn, a ulicą Lajkonika, w obrębach Wapienica i Międzyrzecze Górne.

Dla mieszkańców kluczowa była zmiana w § 6 w pkt 1 lit. a.  W pierwotnym planie był następujący zapis: „na całym terenie objętym projektem planu – zakaz lokalizacji określonych w przepisach odrębnych instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości”, który zmieniono dodając kluczowe sformułowanie: „z wyjątkiem instalacji do termicznego przekształcania odpadów”.

Aktualnie pełne brzmienie § 6 w pkt 1 lit. a  to:

„na całym terenie objętym projektem planu – zakaz lokalizacji określonych w przepisach odrębnych instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości, z wyjątkiem instalacji do termicznego przekształcania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem C”

mpzp spalarnia
ź
ródło: Biuro Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej

 

 

Za przedmiotową zmianą z naszego okręgu wyborczego zagłosowali radni: Krzysztof Jazowy, Dariusz Michasiów i Piotr Kochowski.
Przeciwko tej zmianie z naszego okręgu głosowali radni: Piotr Ryszka i Konrad Łoś.

Przed głosowaniem Radnych Rady Miejskiej w Bielsku-Białej w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego umożliwiającego lokalizację spalarni śmieci w Wapienicy wystąpił członek Rady Osiedla Wapienica Łukasz Bulowski z apelem o odrzucenie zmiany.

W trakcie wystąpienia podał argumenty przeciwko budowie spalarni śmieci w Bielsku-Białej.  https://youtu.be/HUSE0yK7aEA

Dodaj komentarz

Wypełnij wszystkie pola formularza!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>