Spotkanie informacyjne w sprawie planowanej budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wapienica

        Rada Osiedla Wapienica w dniu 6.12.2016r. o godz. 18:30 w siedzibie R.O. Wapienica w Bielsku-Białej na ul. Cieszyńskiej 388 organizuje spotkanie informacyjne dla właścicieli działek, po których będzie przebiegała ścieżka pieszo rowerowa wzdłuż rzeki Wapienica oraz pozostałych mieszkańców naszego osiedla. Zaproszeni zostali przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej, Wydziałów: Mienia Gminnego i Rolnictwa, Inwestycji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz Biura Rozwoju Miasta w Bielsku-Białej.

Wobec powyższego zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie tej informacji innym mieszkańcom naszego osiedla.