Publiczny transport zbiorowy w Bielsku-Białej 2020+ Osiedle Wapienica

Pod koniec 2019 roku z-ca Przewodniczącej Rady Osiedla Wapienica  – Agnieszka Duraj oraz Radny Miejski Bielska-Białej – Piotr Kochowski zwrócili się do Prezydenta Miasta Bielska-Białej o zwiększenie częstotliwości kursowania linii MZK nr 16: interpelacja: Z uwagi, że  iż w okresie od grudnia 2019 roku do 15 stycznia 2020 roku MZD…

Continue reading