3 warianty koncepcji budowy ulicy łączącej ul. Cieszyńską z ul. Zwardońską (do zaopiniowania)

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej zwrócił się do Rady Osiedla Wapienica o zaopiniowanie 3 wariantów koncepcji budowy nowej ulicy łączącej ul. Cieszyńską z ul. Zwardońską wzdłuż zachodniej granicy lotniska w Aleksandrowicach. Wariant nr 1 W wariancie nr 1 projektowana jezdnia KDZ – 1 łączy się z ul. Zwardońską poprzez skrzyżowanie nierównorzędne.…

Continue reading