Akcja odbioru liści

Mając na uwadze zgłaszany przez mieszkańców problem z pozbywaniem się liści w listopadzie (ponieważ odpady zielone nie są już odbierane z posesji i należy je kompostować w przydomowym kompostowniku albo zawozić do PSZOK), a nie wszyscy mieszkańcy mają możliwość odwiezienia odpadów do PSZOK, Miasto organizuje akcję jednorazowego interwencyjnego odbioru liści bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałych.
Zasady odbioru:

  1.  Akcja odbędzie się w dwie listopadowe soboty: 21 listopada 2015 r. (jedna część Miasta) i 28 listopada 2015 r. (druga część) w godzinach od 6.00 do 16.00.
  2. Lista ulic zaplanowanych do obsługi w poszczególne soboty listopada została opublikowana na stronie www Urzędu Miejskiego oraz czystemiasto.bielsko-biala.pl, a także będzie dostępna w Radach Osiedli.
  3. Akcja obejmuje tylko nieruchomości zamieszkałe objęte miesięczną opłatą „śmieciową”.
  4. Odbierane będą tylko liście zgromadzone w workach w ilości 4 sztuk na punkt odbioru, bez względu na wielkość i ilość nieruchomości przypisanych do punktu odbioru.
  5. Liście należy zgromadzić we własnych workach o pojemności nie większej niż 120 litrów
  6. Zawiązane worki muszą być wystawione przy drodze w widocznym miejscu przed posesją od godz. 6.00 i pozostawione do godz. 16.00 w wyznaczoną dla danej ulicy sobotę (21 lub 28 listopada). Odpady nie będą odbierane z terenu posesji. Wykonawca nie będzie szukał worków na terenie posesji, dzwonił na domofony, czekał na otwarcie bramy itd. Wyjątkiem będą nieruchomości wielorodzinne, gdzie odbiór zawsze odbywa się z altany śmietnikowej. Odpady zgromadzone w workach większych niż 120 litrów lub w ilości większej niż 4 worki nie będą odebrane. Reklamacje w tym zakresie nie będą uwzględniane. Rygor ten jest niezbędny, aby w ustalonym czasie i dniach móc przeprowadzić całą akcję. Uprzejmie prosimy o stosowanie się do powyższych zasad.

Wykaz ulic, z których będą odebrane liście 21.11.2015r. w linku:  HARMONGRAM_ODBIORU_LISCI_21.11.2015[1]

Wykaz ulic, z których będą odebrane liście 28.11.2015r. w linku:
HARMONOGRAM_ODBIORU_LISCI_28.11.2015[1]

 

Dodaj komentarz

Wypełnij wszystkie pola formularza!

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>